Wat kunt u doen

Wat kunt u doen?

Lijkt het u of jou leuk om mee te helpen met de activiteiten van Het Anker? Van harte welkom. Kijk op onze pagina vacatures voor meer informatie over de mogelijkheden die er zijn om mee te helpen met activiteiten.

Financiele hulp

Om de activiteiten en het werk in de wijken te kunnen voortzetten heeft Het Anker geld nodig. Daarin zijn we afhankelijk van fondsen, organisaties, kerken, vereniging en particulieren.

Als fonds
Om de activiteiten van Het Anker te kunnen voortzetten zijn er partners nodig die meerdere jaren in Het Anker willen investeren. Zeker nu er vanuit de overheid geen subsidie meer beschikbaar is voor onze werkzaamheden. We zijn erg blij met de partners die we op dit moment hebben, maar zijn op zoek naar meer partners die bij onze activiteiten betrokken willen raken en een financiële bijdrage willen leveren om deze activiteiten te kunnen voortzetten.

Als organisatie
Het aantal bedrijven en organisaties dat maatschappelijk meer betrokken wil zijn, groeit. Behoort u tot zo’n onderneming en wilt u Het Anker steunen? Neem contact op met de penningmeester, via penningmeester@hetankercharlois.nl.

Als kerk of vereniging
Van verschillende kerken en verenigingen binnen en buiten Rotterdam ontvangt Het Anker financiële steun. Zoals van de Gereformeerde kerk van Charlois, de Diaconaal Missionaire Stuurgroep (DMS), het stedelijke loket voor de middelen van Kerk in Actie (onderdeel van het Dienstencentrum van de PKN). Daar zijn we erg blij mee en dankbaar voor.
Ook komt een groot deel van ons medewerkersbestand voort uit contacten met de kerken en verenigingen (zendende kerk, PGRZ en PKN-gemeente). Wilt u als kerk of vereniging ook graag wat betekenen voor Het Anker of kunnen wij wat voor u betekenen? Neem contact op met het bestuur via db@hetankercharlois.nl.

U als particulier
Als u als particulier ons werk wilt steunen kan dat door een gift naar ons over te maken. We zouden u daar zeer dankbaar voor zijn, want elke beetje geld biedt weer mogelijkheden om door te gaan met onze activiteiten.
Giften en andere geldelijke bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL05 INGB 0000 6257 74 t.n.v. Stichting Jeugdhaven Charlois 't Anker. Het Anker is ANBI erkend, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Hier vindt u de fondsen, organisaties, kerken en verenigingen die ons werk steunen. Uw steun, en die van overige donateurs, wordt erg gewaardeerd!